Vi er alle folk. Med ulike liv og interesser. Vi er motiverte. Vi er engasjerte. Vi er lagledere, trenere, musikere, venner, foreldre og besteforeldre. 

Vi er optimister, pessimister og realister. Vi er A-mennesker, B-mennesker. Vi er drømmere. Men fremfor alt er vi fagfolk, derfor er også folk vårt fundament og en del av våre grunnverdier.