Som næringskunde hos oss forholder du deg til én prosjektorganisasjon og ett kontaktpunkt som ivaretar alle faser, fra planlegging og gjennomføring til overlevering og drift.

> Gå til Teqva Total sine websider  

Det magiske tallet er 3.
Våre 3 tekniske spesialister - Sig. Halvorsen, Rønning Elektro og Energi & Miljø - samarbeider tett på leveranser av tekniske totalentrepriser i mange typer nærings og industribygg, samt boligprosjekter.

Med TEQVA får du:

  • 3 spesialister på rør, elektro og ventilasjon, i stedet for én som ”kan alt”
  • 3 problemløsere med drift og servicekompetanse i eget hus
  • 3 som ivaretar sine respektive fagområde
  • 3 som er trent i å samarbeide under gjennomføring
  • 3 som tar initiativ
  • 3 markedsledere