Totalteknisk leveranse/oppgradering av bygningsmasse stegvis samt konvertering av oppvarming fra elektrisk samt kjølemaskiner til Lyse fjernvarme og fremtidig Lyse fjernkjøling.

Arealer modernisert pr 03.24

  • 3 etg kontorer/ WC/Støtterom for leietager NAV
  • 1 etg Kontorer/ WC/Støtterom for leietager Repsol
  • 1 etg Fellesarealer resepsjon, ny kafe belysning og personsluser/ WC/Støtterom
  • 1 etg Nye felles møterom/klasserom / WC/Støtterom som felles møteareal for alle leietagere.
  • U1 Lager// WC/Støtterom

 

Kontorlokaler Repsol 1 etg samt NAV 3 etg

Skifter all generell belysing samt effektbelysning til LED

Bytter, all sanitær installasjoner og utfører sprinklertilpasning iht ny ARK plan

Tilfører aktive tilluftsbafler i himling med varme og  kjøling i kontorer/møte og fellesarealer, konvertert fra elektriske oppvarming

Passive tilpassede brannverntiltak som blant annet Inergen anlegg tilført i aktuelle støtterom

 

Under modernisering som totalteknisk leveranse 2 kvartal 2024 til 3 kvartal 2025

U1  samt 1 etg Kontorlokaler/ WC/Støtterom for leietager Santander

4 etg Kontorlokaler/ WC/Støtterom for leietager Kartverket

 

Generell belysning/sanitær/ventilasjon/el fordelingstavler.

Konvertering fra elektrisk oppvarming til radiatoranlegg/aktive tilluftsbafler med varme/kjøling.