Hvis det haster for deg, haster det for oss også.

TEQVA TOTAL tilbyr alltid en serviceavtale på anlegget, og vi har en egen serviceavdeling for alle fag. Vakttelefonen er tilgjengelig for faste kunder på kveldstid og i helger, og vi har beredskap året rundt.

Enten det er årlige kontroller, reparasjoner, rehabilitering eller ombygging – vår målsetting er å være den foretrukne samarbeidspartneren for totaltekniske tjenester. Selskapene i TEQVA GRUPPEN  er sertifiserte i alle fag, og sørger for koordinerte og samkjørte driftsavtaler. Sammen med kunder setter vi opp en plan for forebyggende vedlikehold som sikrer byggteknisk integritet år etter år.

TOTALSERVICE

TEQVA TOTAL foretar service på alt innen rør, varmeanlegg, ventilasjon, inneklima, elektro sterk­ og svakstrøm, SD­-anlegg og automasjon, med mer. Ved rehabiliteringer og ombygginger tar vi oss av alle tekniske leveranser, og ett kontaktpunkt hos oss ordner med alle detaljer.

De ulike serviceavdelingene i TEQVA GRUPPENS selskaper betjenes av faste håndverkere, og vi gjør vårt beste for at faste kunder skal ha ett kontaktledd og en fast stab av dyktige fagfolk hos oss.

Hvis det haster for deg, haster det for oss også. Vi er hundre prosent på ditt lag.

VI TILBYR TVERRFAGLIGE TJENESTER INNEN FØLGENDE OMRÅDER:

  • Totaltekniske vedlikeholdskontrakter
  •  Kontroll og dokumentasjon av alle tekniske anlegg (utført av sertifisert personell
  •  Tilstandsvurderinger
  •  Koordinering for alle fag
  •  Fast kontaktpunkt for storkunder

SERVICETILBUD OG LEVERINGSSIKKERHET

TEQVA­gruppen tilbyr serviceavtaler på drift av anlegg både på egne bygg og på andres, og vi har en egen serviceavdeling for alle fag.

Vakttelefon er tilgjengelig kveldstid og i helger, og vi har beredskap året rundt.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Enten det er årlige kontroller, reparasjoner, rehab eller ombygginger – vår målsetting er å være den foretrukne samarbeidspartner for totaltekniske leveranser.

Ved å være føre var, unngår vi driftsstans og uforutsette hendelser. Sammen med kundene setter vi opp en plan for forebyggende vedlikehold som sikrer byggteknisk integritet år etter år, forteller serviceleder Lund Eriksen.