Agder Ventilasjons historie 

Agder Ventilasjon AS ble etablert 21. mai 2005. Selskapet ble stiftet med forretningsadresse i Søgne kommune. Visjonen var å bli en lokal ventilasjonsentreprenør med fokus på kundens behov.

Sommeren 2006 var det 6 ansatte i bedriften og oppdragsmengden i kraftig vekst. Det første hele driftsåret resulterte i en omsetning på 19,1 MNOK og et behov for nye lokaler. Ny forretningsadresse ble Rigetjønnveien 3 i Kristiansand.

I 2007 ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse og Agder Ventilasjon AS overtok ventilasjonsvirksomheten til Sønnico Installasjon AS i Kristiansand.

I oktober 2009 solgte gründere og eiere 52% av aksjene til selskapene Sig Halvorsen AS og Rønning Elektro AS. På dette tidspunktet bestod bedriften av 13 ansatte og oppnådde en omsetning på 62 MNOK.

Våren 2014 etablerte selskapet avdelingskontor i Sommerkroveien 6 i Mandal i tråd med strategien om å være ledende innen sine virksomhetsområder i Agder.

Mot slutten av 2014 hadde Agder Ventilasjon AS 33 ansatte og etablerte seg som Sørlandets største ventilasjonsentreprenør med egen avdeling for kjøling og automatikkfag.

Våren 2018 ble det åpnet nytt avdelingskontor i Arendal.

Veksten av selskapet fortsetter og  i 2019 passerte vi 70 ansatte og 126 MNOK i omsetning.