Rønning Elektro har helt siden starten i 1936 vært hovedleverandør av elektriske installasjoner til store og små bygg i Stavanger Regionen.

Vår årelange eksistens i bransjen har gitt oss solid erfaring, og god mulighet til å rådgi våre kunder til riktige løsninger.

Det er nettopp fokus på kundenes krav og høyt ambisjonsnivå som har hjulpet, og hjelper, oss frem til den bedriften vi har utviklet oss til å bli i dag. 

Rønningresepten er: Høy kompetanse, de beste tekniske løsningene og ikke minst tillit i markedet. 

Vår tilpasningsevne i forhold til kundenes krav har hele tiden inspirert oss til å se nye muligheter. Og sannelig har vi tatt noen sjumilssteg i riktig retning. Vår erfaring og kunnskap innen elektriske installasjoner, har igjen skaffet oss langsiktige kontrakter med kunder som vet å sette pris på kvalitet.

I 2022 er Rønning Elektro 86 år. En anselig alder selvsagt, men der stopper også alle andre sammenligninger med det å dra på årene. Vi er sprekere enn noen gang,
slik vi egentlig har vært hele tiden.

Skal du henge med i vår verden må du ikke bare evne å følge den teknologiske utviklingen. Du må være i forkant, våge å utfordre og være på hugget etter nye løsninger. Det har vi sterke tradisjoner på her i Rønning, og det tror vi at kundene våre setter stor pris på også. Vi har både tillit og pondus, og har bygget oss et renommé vi er veldig stolte av. Slikt skjer ikke over natten, det tar år.

I dag er vi 160 medarbeidere. Vi har vokst fra å være en liten elektroentreprenør på hjørnet i Stavanger, til å bli et av de største selskapene i vår bransje.
 

Etthundreprosent totalteknisk

Sammen med Sig. Halvorsen og Energi & Miljø har vi etablert TEQVA-gruppen - et formelt samarbeid innen totaltekniske entrepriser. Store næringskunder hos oss forholder seg til én prosjektorganisasjon som ivaretar alle faser - fra planlegging og gjennomføring til overlevering og drift.

Ambisjonen om å alltid strekke oss litt lenger holder vi fremdeles beinhardt på. Gjennom den jobben vi gjør skal det aldri herske noen tvil om vår kompetanse, vår pålitelighet og høye arbeidsmoral hos hver eneste elektriker.

We keep on running, and running….